Giá

Chúng tôi cung cấp mô hình định giá linh hoạt và cạnh tranh.

Plan Gratuito

USD 0
Định kỳ mỗi 1 Ngày

 • Límite de 3K caracteres por día
 • Voces estándar
 • Solo para uso personal
 • 65 Idiomas
 • Más de 300 voces
 • Descargar en formato MP3


Plan Personal

USD 9
Định kỳ mỗi 1 Tháng

 • 100K caracteres / Mes
 • Voces estándar y neuronal incluidas
 • 80 Idiomas
 • Más de 400 voces
 • Soporte
 • Descargar en formato MP3

Plan Crecimiento

USD 59
Định kỳ mỗi 1 Tháng

 • 600K caracteres / Mes
 • Voces estándar y neuronal incluidas
 • 80 Idiomas
 • Más de 400 voces
 • Soporte
 • Descargar en formato MP3

Plan Comercial

USD 89
Định kỳ mỗi 1 Tháng

 • 1M de caracteres / Mes
 • Voces estándar y neuronal incluidas
 • 80 Idiomas
 • Más de 400 voces
 • Soporte
 • Descargar en formato MP3

Paquete Básico

USD 29
Thanh toán một lần

 • 300K caracteres
 • Pago único
 • Voces estándar y neuronal incluidas
 • 80 Idiomas
 • Más de 400 voces
 • Soporte
 • Descargar en formato MP3

Paquete Estándar

USD 59
Thanh toán một lần

 • 600K caracteres
 • Pago único
 • Voces estándar y neuronal incluidas
 • 80 Idiomas
 • Más de 400 voces
 • Soporte
 • Descargar en formato MP3

Paquete Premium

USD 89
Thanh toán một lần

 • 1M de caracteres
 • Pago único
 • Voces estándar y neuronal incluidas
 • 80 Idiomas
 • Más de 400 voces
 • Soporte
 • Descargar en formato MP3

Paquete Ultimate

USD 159
Thanh toán một lần

 • 2M de caracteres
 • Pago único
 • Ahorra $20
 • Voces estándar y neuronal incluidas
 • 80 Idiomas
 • Más de 400 voces
 • Soporte
 • Descargar en formato MP3

Theo dõi chúng tôi

Nhận thông tin mới nhất từ nền tảng của chúng tôi trên các mạng xã hội của chúng tôi